Umowa leasingu

Umowa Leasingu to transakcja, w której Finansujący (Leasingodawca) przekazuje Korzystającemu (Leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej umową rzeczy na uzgodniony czas. Korzystający płaci ustalone opłaty, a po spłacie wszystkich rat, przedmiot leasingu może zostać przez niego wykupiony.

Przedmiotem leasingu może być każda rzecz zaliczana do środków trwałych, zarówno nowa, jak i używana, niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej m.in.: samochody, sprzęt budowlany, sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia, sprzęt IT, linie produkcyjne.