Podstawy prawne leasingu pojazdów

Leasing jest umową nazwaną w polskim prawodawstwie, uregulowaną przez poniższe ustawy:

  • Kodeks Cywilny (Tytuł VII) (tytuł dodany 26.07.2000; Dz.U. z 2000 Nr 74 pozycja 857)
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 54 poz.654 z późniejszymi zmianami - Rozdział 4a)
  • Ustawa o podatku VAT (Dz.U. z 2004 Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa o rachunkowości (art. 3 ust. 4) (Dz.U. z 1994 Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)