Inne kategorie usług związane z leasingiem aut dla firm

Poza wynajmem długoterminowym, mogą Państwo skorzystać z innych usług, które skierowane są do firm, które chciałyby powiększyć swoją flotę.

Finansowanie - Leasing

Podstawowe warunki:

firma leasingowa finansuje samochody na podstawie umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy,
ryzyko wartości rezydualnej (końcowej) jest po stronie Korzystającego lub Finansującego (w zależności od umowy),
czas trwania umowy: minimum 24 miesiące,
umowa dotyczy wyłącznie finansowania — nie występują tu usługi pozafinansowe lub ewentualnie jedna usługa.

Wynajem samochodów dla firm na krótki okres - STR (Short-term rental)

Podstawowe warunki:

  • firma wynajmująca (STR) finansuje samochody w dowolnej formie,
  • czas trwania umowy: maksymalnie 23 miesiące,
  • dowolny zakres usług finansowych i rozwiązań w zakresie ryzyka wartości rezydualnej (końcowej).