Przejdź do zawartości

Deklaracja ochrony prywatności

Informacja o plikach cookies

Cookies to małe pliki, które są tymczasowo instalowane na Twoim twardym dysku. Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. jest administratorem cookies i używa cookies, aby badać preferencje użytkowników stron internetowych należących do firmy i jak najlepiej dopasować zawartość do ich indywidualnych potrzeb. Podczas korzystania ze strony zbierane są następujące dane dotyczące użytkownika: adres IP, informacja o systemie operacyjnym oraz informacja o przeglądarce. Niniejsza strona wykorzystuje następujące rodzaje cookies: sesyjne, stałe, wydajnościowe i funkcjonalne. Zgoda na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez administratora cookies dokonywana jest poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies, a także ich usunięcie są możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Dezaktywacja cookies lub zmiana ustawień ich dotyczących może jednak spowodować brak dostępu do pełnej treści i niektórych funkcji przeglądanej strony. Alphabet Polska Fleet Management sp. z o.o. ani żaden podmiot z Grupy BMW AG nie ponoszą odpowiedzialności za politykę prywatności, w tym za sposób pozyskiwania danych i instalowania plików cookies, przed podmioty obsługujące strony, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

Google Analytics

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics – usługę świadczoną przez Google Inc. Google Analytics również korzysta z plików cookie, które mają postać plików tekstowych instalowanych na Twoim twardym dysku, aby umożliwić analizę sposobu posługiwania się tym serwisem internetowym przez użytkowników. Informacje generowane przez tego rodzaju ciasteczka (m.in. adres IP) są gromadzone i przechowywane przez Google na serwerach zlokalizowanych w USA w celu oceny formy korzystania ze strony. Na podstawie tych danych tworzone są raporty aktywności na potrzeby administratorów serwisu.

Google może również przekazywać informacje zgromadzone poprzez cookies innym podmiotom, o ile istnieje taki wymóg prawny lub podmioty te przetwarzają dane w imieniu Google. Google nie zestawia Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi, którymi dysponuje.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników niniejszej strony internetowej jest Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22a, 02-675 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032610, posiadającej numer NIP: 5262544241 oraz numer REGON: 017310167.
Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o może gromadzić i przetwarzać dane osobowe udostępniane przez użytkowników poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na niniejszej stronie internetowej w celach określonych w poszczególnych formularzach, w celu przeprowadzenia badania jakości usług świadczonych przez Spółkę, a także w celach marketingowych, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podane przez użytkowników dane mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, a w szczególności przez podmioty z grupy BMW dla realizacji celów wymienionych powyżej. Podane dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych w każdym czasie oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych w formularzach jest dobrowolne. Jednak brak podania niektórych danych może ograniczyć możliwość zawarcia lub wykonywania umów (lub ich części) pomiędzy Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o oraz jego Klientami czy też możliwość przesłania informacji za pomocą poszczególnych formularzy.
Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

BMW AG – Nota prawna

BMW AG docenia Twoje zainteresowanie swoimi produktami i serwisem internetowym, z którego właśnie korzystasz.
Podstawowe dane BMW AG.
Niniejszy serwis internetowy należy do Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (z siedzibą Petuelring 130, 80788 München), reprezentowanej przez dyrektorów zarządzających (Harald Krüger, Chairman, Milagros Caiña Carreiro-Andree, Klaus Draeger, Friedrich Eichiner, Klaus Fröhlich, Ian Robertson, Peter Schwarzenbauer, Oliver Zipse). Przewodniczący Rady Nadzorczej: Norbert Reithofer, wpisanej do rejestru sądowego Amtsgericht München Registergericht pod numerem HRB 42243, o nr.identyfikacji podatkowej DE129273398.
Podmiotem odpowiedzialnym za zawartość tego serwisu internetowego jest Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o.

Ochrona danych

Nasze serwisy internetowe są prowadzone w wielu krajach na całym świecie i są przygotowane z myślą o lokalnych odbiorcach. Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu zostaniesz poproszony o wprowadzenie swoich danych osobowych, będą one przechowywane i wykorzystane zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym przysługują BMW AG, München, Deutschland, podmiotom z grupy BMW AG lub ich licencjodawcom. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ na tej stronie są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną BMW AG, podmiotów z grupy BMW AG lub ich licencjodawców. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody BMW AG, właściwego podmiotu z grupy BMW AG lub właściwego licencjodawcy są zabronione. Niektóre elementy niniejszego serwisu mogą być własnością podmiotów trzecich i w tym zakresie chronione są prawami autorskimi przysługującymi tym podmiotom.

Znaki zastrzeżone

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane na tej stronie, a w szczególności znaki marek, nazwy poszczególnych modeli, ich logotypy oraz inne znaki graficzne, są zastrzeżone przez BMW AG lub podmioty z Grupy BMW AG.

Gwarancje i odpowiedzialność

BMW AG dołożyło wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. BMW AG, ani żaden podmiot z grupy BMW, nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość serwisu internetowego oraz publikowane w nim treści. W żadnym przypadku BMW AG, ani żaden podmiot z grupy BMW, nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, za wyjątkiem skutków rażącego zaniedbania lub umyślnego działania na szkodę użytkownika. BMW AG, ani żaden podmiot z grupy BMW, nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych utrzymywanych przez zewnętrzne podmioty, dlatego nie odpowiada za odnośniki do innych stron internetowych opublikowane w tym serwisie.

Licencje

BMW AG pragnie prowadzić innowacyjny i aktualny serwis internetowy. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że BMW AG musi chronić swoją własność intelektualną, a w szczególności patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. W związku z powyższym, BMW AG, ani żaden podmiot z grupy BMW, w żadnym wypadku nie udziela licencji do wykorzystania własności intelektualnej swojej oraz podmiotów trzecich poprzez korzystanie z niniejszego serwisu internetowego.

Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie

Żaden podmiot, w tym użytkownik niniejszej strony internetowej, nie jest uprawniony do używania, kopiowania, modyfikowania, dystrybuowania, powielania, czy też korzystania w jakikolwiek inny sposób z elementów zastrzeżonych przez BMW AG lub przez podmioty z Grupy BMW AG bez ich uprzedniej pisemnej zgody.
Materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. lub właściwego podmiotu z Grupy BMW AG. Bez uzyskania zgody wyżej wymienionej zgody użytkownik może wykorzystywać materiały zawarte na niniejszej stronie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

Dane kontaktowe:

Alphabet International
A BMW Group Company
Georg-Brauchle-Ring 50
80992 München
Tel: +49 89 382-25589
international.sales@alphabet.com
http://www.alphabet.com

Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa
Tel. +48 22 820 55 55
e-mail: kontakt@alphabet.pl
http://www.alphabet.pl

Aktualizacja treści: 27 października 2015