Trzecie miejsce Alphabet Polska

posted on Październik 15, 2015

Alphabet Polska Fleet Management awansował na trzecie miejsce pod względem liczby rejestracji dokonanych wśród wszystkich firm CFM. Liczba nowych aut w portfolio firmy po trzech kwartałach br. wyniosła ponad 3,3 tys. i była o 52% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Alphabet Polska odnotowuje tempo wzrostu wielokrotnie przekraczające średnią rynkową branży CFM. W samym wrześniu firma zarejestrowała blisko pół tysiąca nowych pojazdów, kończąc trzeci kwartał z blisko 14 tys. samochodów w swoim portfolio.

Naszym kluczowym celem jest dostarczanie elastycznych usług oraz wysokiej jakości obsługi. Chcemy umacniać naszą pozycję na polskim rynku właśnie poprzez optymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb klientów. Słuszność realizowanej przez nas strategii potwierdziło właśnie podsumowanie wyników po trzech kwartałach – mówi Leszek Pomorski, Prezes Zarządu Alphabet Polska Fleet Management. Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. zarejestrowaliśmy 3342 nowe samochody. W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej oznacza to dokładnie 52 proc. różnicę tempa przyrostu nowych pojazdów rok do roku.

Rozwój usług i jakości serwisu oraz dbałość o zadowolenie klientów od lat stoją na czele listy priorytetów Alphabet. Konsekwentna realizacja tych celów skutkuje nie tylko dynamicznym rozwojem firmy, ale także znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach badania satysfakcji klientów.

W tegorocznym badaniu Customer Feedback Research (CFR) uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu spośród wszystkich krajów, w których działa Alphabet, pod względem wyników we wszystkich czterech ocenianych obszarach – generalnej satysfakcji, lojalności klientów, chęci kontynuowania współpracy oraz gotowości do rekomendacji Alphabet przez klientów - mówi Leszek Pomorski.

We wszystkich obszarach badania Alphabet odnotował też znaczące wzrosty względem wyników z ubiegłego roku, również najwyższe w porównaniu ze wszystkimi pozostałymi krajami uczestniczącymi w badaniu. Niezmiennie na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się jeden z kluczowych wskaźników efektywności jakim jest dla Alphabet poziom lojalności klientów.

Z roku na rok coraz większa liczba klientów deklaruje nie tylko chęć dalszej współpracy z nami, ale także gotowość do polecenia Alphabet innym firmom. Wskaźnik rekomendacji jest w Polsce znacznie wyższy w porównaniu ze średnią dla wszystkich krajów, w których operuje Alphabet. W najbliższych latach planujemy dalszy stabilny rozwój naszej firmy oraz konsekwentne wyznaczanie standardów jakości obsługi w naszej branży – podsumowuje Leszek Pomorski, Prezes Zarządu Alphabet Polska.

O Alphabet Polska

Alphabet to jeden z czterech największych dostawców usług Car Fleet Management w Europie, reprezentowany w 18 krajach i finansujący obecnie flotę ponad 550,000 samochodów. Firma powstała w 1997 roku, jako część Grupy BMW specjalizująca się w leasingu i zarządzaniu flotą. Doświadczenie i gruntowna wiedza stanowią podstawę oferty nowoczesnych produktów, dopasowanych do potrzeb i oczekiwań Klientów. Firma oferuje szeroki zakres usług na każdym etapie współpracy – od doradztwa i finansowania po wsparcie serwisowe, jak również kompleksowe programy zarządzania flotą korporacyjną.

W Polsce Alphabet również zajmuje czwarte miejsce wśród największych dostawców rozwiązań Car Fleet Management, zarządzając obecnie flotą blisko 14 000 aut. Firma rozpoczęła swoją działalność na polskim rynku w 2011 roku, wraz z przejęciem struktur funkcjonującego od 2001 roku ING Car Lease.

Więcej informacji: www.alphabet.pl

Post a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Displayed next to your comments. *
Not displayed publicly. *
If you have a website, link to it here.
Close all comments
View all comments