Dynamiczny wzrost i 600 tys. pojazdów Alphabet

posted on Marzec 22, 2016

Alphabet International, wiodący dostawca biznesowej mobilności, podsumował 2015 rok wzrostem znacznie przekraczającym tempo rynkowe.

Podczas gdy ogólny wzrost rynku CFM wyniósł 2,1%, Alphabet urósł aż o 8,5%. W zakresie nowych kontraktów portfolio firmy powiększyło się o imponujące 15%, dając tym samym wynik znacznie przekraczający średnią rynkową, która w leasingu operacyjnym wyniosła 4%.

Jednocześnie, świadcząc swoje usługi w 18 krajach, Alphabet osiągnął kolejny ważny kamień milowy – firma zarządza obecnie portfelem ponad 600 tys. pojazdów osobowych oraz lekkich pojazdów dostawczych w swojej flocie.

Post a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Displayed next to your comments. *
Not displayed publicly. *
If you have a website, link to it here.
Close all comments
View all comments