Przejdź do zawartości

Konkurs na Mistrza Sprzedaży Alphabet

Zgłoś swój udział i wygraj atrakcyjne nagrody!

 

Dołącz już dziś do rywalizacji o tytuł

Mistrza Sprzedaży Alphabet!

Zapoznaj się z pełnym Regulaminem:

Najważniejsze zasady Konkursu:

  • Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o.
  • Konkursu skierowany jest do Brokerów Alphabet i trwa
    od 28 marca 2022 r.  do 30 września 2022 r.

Aby wziąć udział w konkursie:

1.  zapoznaj się z pełną treścią Regulaminu Konkursu 
2. wypełnij formularz zgłoszeniowy na końcu strony

NAGRODY

za największą liczbę
zrealizowanych umów:

 

Pierwsze miejsce - 5 000 zł 
Drugie miejsce - 3 000 zł
Trzecie miejsce - 2 000 zł

 

Alphabet przyzna także dodatkowe nagrody za najlepszy wynik w  każdym miesiącu trwania konkursu w wysokości 600 zł.

Zgłoś swój udział w Konkursie!

+48
Oświadczenie:
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że administratorem moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22a, 02-675 Warszawa (Alphabet Polska). Dane te będą przetwarzane w celu komunikacji w związku z przesłanym formularzem. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Wiem, że w jakichkolwiek sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, muszę skontaktować się pod numerem telefonu 022 820-55-55 lub pod adresem e-mail: kontakt@alphabet.pl. *W przypadku niepotwierdzenia, udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe.
Zgody:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez tę spółkę wszelkimi środkami komunikacji elektronicznej (w tym poprzez e-mail, SMS i MMS). Rozumiem, że zgoda ta może być odwołana w dowolnym czasie, jednakże to odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem. Wiem, że w celu odwołania zgody muszę skontaktować się z Alphabet Polska pod numerem telefonu 022 820-55-55 lub pod adresem e-mail kontakt@alphabet.pl.
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny z Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. w celu przedstawiania mi informacji o produktach i usługach oferowanych przez tę spółkę. Rozumiem, że zgoda ta może być odwołana w dowolnym czasie, jednakże to odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem. Wiem, że w celu odwołania zgody muszę skontaktować się z Alphabet Polska pod numerem telefonu 022 820-55-55 lub pod adresem e-mail kontakt@alphabet.pl.