Enquête pilot AlphaFlex mobiliteitsbudget Twynstra Gudde

(meerdere antwoorden mogelijk)

5. Sinds mijn deelname aan de pilot maak ik gebruik van de volgende vervoersmiddelen:

(meerdere antwoorden mogelijk)
(meerdere antwoorden mogelijk)

9. Hoe beoordeel je de dienstverlening van de Mobiliteitscoaches van Alphabet ten aanzien van:

10. Hoe beoordeel je de online tool van Alphabet ten aanzien van:

15. Bij mijn keuze voor de manier van reizen is het volgende voor mij van belang:

(in volgorde van belangrijkheid: 1 = belangrijkst, 6 = minst belangrijk)