Verder naar hoofd artikel
Paul van Dongen
Paul van Dongen
Product Manager
Tom van den Donker
Product Manager
Simon Corsel
Manager Corporate Communications & PR
Daphne Krzeszewski
Product Manager
Marly
Marly van der Poel
Marketeer

BPM-belasting nog steeds niet budgetneutraal

BREDA juni 2018 - Op 1 januari 2019 zou de nieuwe WLTP BPM-tabel van kracht worden. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat deze datum niet wordt gehaald. Er is nog geen nieuwe datum bekend gemaakt, aldus de VNA (Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen).

Nieuwe datum onbekend

Het ministerie van Financiën beschikt nog over onvoldoende WLTP-waarnemingen om een nieuwe BPM-tabel te kunnen maken. Onderzoeksinstituut TNO heeft de opdracht gekregen om de simulaties uit te voeren, die moeten leiden tot een op WLTP-waarden gebaseerde BPM-tabel. De planning is nu dat TNO februari 2019 haar advies bij het ministerie van Financiën inlevert. Na akkoord van het departement en de ministerraad moeten respectievelijk de Tweede en Eerste Kamer instemmen. Het is nog onbekend wanneer de nieuwe tabel ingaat. Het is aannemelijk dat dit niet vóór de zomer van 2019 is.

Tussentijdse correctie BPM-tarieven

Het terugrekenen van WLTP naar NEDC2 (de overgangsperiode van NEDC naar WLTP) blijkt gemiddeld hogere CO2-waarden op te leveren. Als gevolg daarvan stijgt de gemiddelde BPM. De VNA, Bovag en RAI Vereniging, dringen bij Financiën aan op een tussentijdse correctie van de BPM-tarieven met een vast percentage. Wat hen betreft moet de correctie dan zo snel mogelijk worden doorgevoerd, bij voorkeur per 1 september 2018.

De effecten van het uitstel van de BPM-tabel

De uitstel van de uitrol van de BPM-tabel betekent een voortzetting van NEDC2. Vanaf 1 september 2018 is NEDC2 voor ieder voertuig van toepassing.

In combinatie met de huidige BPM-tarieven zorgen de verhoogde CO2- waarden voor een hogere BPM-druk op de aanschafprijs van de auto. Dit leidt weer tot een stijging van de aanschafprijs, de verzekerde waarde en fiscale waarde.

Verhoogde CO2-waarden kunnen als gevolg hebben dat de autokeuzemogelijkheid voor de medewerker afneemt. Dit is het geval als de autokeuze is gebaseerd op CO2-grenzen.

Bij een ongewijzigd besteedbaar budget voor de medewerker kan de BPM-druk leiden tot kleinere autokeuze. Die autokeuze wordt ook beperkt als er sprake is van een brandstofvoorschot. Bij een hogere CO2-waarde gaat het brandstofverbruik namelijk omhoog.

De eerdergenoemde tussentijdse correctie waar de VNA, BOVAG en RAI-vereniging op aandringen moet deze effecten neutraliseren. Het is dus nog afwachten wat de nieuwe datum wordt dat de WLTP BPM-tabel van kracht wordt.
 

Vervolg
Omdat tot nu toe slechts 10% van de modellen is getest, is het nog niet mogelijk een betrouwbaar advies te geven over eventuele aanpassingen op uw autobeleid. In algemene zin is het dan ook raadzaam uw huidige autobeleid te handhaven. Zodra er voldoende informatie is waaruit we duidelijke conclusies kunnen trekken over de effecten van de WLTP, brengen wij u op de hoogte. Uw contactpersoon bij Alphabet helpt u dan graag verder om uw autobeleid zo goed mogelijk op de nieuwe situatie aan te laten sluiten. Heeft u voor die tijd nog vragen of opmerkingen over de WLTP, laat het dan gerust weten.

Meer lezen over de WLTP? Klik dan hier.

 

Hallo, hoe kan ik je helpen?