Verder naar hoofd artikel

Back-up gegevens Allianz gestolen

faq

Van onze leverancier Allianz hebben wij vernomen dat zij te maken hebben gehad met een datalek. Een back-up van gegevens van ruim 260.000 Nederlandse klanten van Allianz Global Assistance is uit een kluis op een extern beveiligde locatie gestolen.

Vooralsnog is er geen aanwijzing dat de daders de gegevens hebben kunnen inlezen. Dat de back-up van Allianz Global Assistance ook persoonsgegevens van onze klanten en berijders bevat hebben zij inmiddels bevestigd.

Welke informatie kan er gelekt zijn:

  • Kenteken
  • Contactgegevens
  • Verzekeringsgegevens
  • Bankrekeningnummers (enkel als berijders deze informatie zelf hebben verstrekt tijdens gebruik van Allianz Global Assistance)

Uiteraard heeft Allianz voor deze diefstal naast aangifte bij de Politie, ook melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Omdat data privacy bij ons hoog op de agenda staat, hebben wij deze pagina gecreëerd. De belangrijkste vragen en antwoorden tref je hieronder aan. Heb je een aanvullende vraag? Onze Compliance specialisten helpen je graag! Daarom verzoeken we je om die te richten aan data_privacy@alphabet.com, zodat zij deze zo goed en snel mogelijk kunnen beantwoorden.

Waar vind ik meer informatie over het datalek bij Allianz?

Allianz Global Assistance houdt een pagina bij voor alle betrokkenen. De meest actuele informatie kun je terugvinden via de website van Allianz. Klik hier voor de webpagina.

 

https://www.allianz-assistance.nl/over-ons/nieuws/update-gegevens.html

 

Kunnen mijn gegevens misbruikt worden?

Mocht het bestand van Allianz jouw NAW-gegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer bevatten dan is dit geen reden tot zorg. Zonder de persoonlijke inloggegevens van jouw bank kan er niets met jouw rekening gebeuren. De daders kunnen wellicht proberen meer informatie bij je los te krijgen. Bijvoorbeeld door je een e-mail of SMS uit naam van Alphabet of Allianz te sturen. Wij adviseren je daarom extra waakzaam te zijn op verdachte transacties en/of afwijkende vragen (phishing mail). Overigens zijn de gestolen gegevens alleen toegankelijk voor personen met de juiste specifieke apparatuur en kennis.

Wat zijn incrementele back-up tapes?

Een incrementele back-up tape is een back-up waarin opeenvolgende kopieën van gegevens worden opgeslagen. De tape bevat alleen het gedeelte dat is gewijzigd sinds de vorige back-up. 

Het verschil tussen een incrementele en een full back-up zit hem in de volledigheid van gegevens die op de back-up staan.

Hoe herken ik een verdachte mail?

Er is een aantal zaken waaraan je een verdachte mail herkent. Voor meer informatie kun je de 7 controlevragen hier raadplegen van de fraudehelpdesk.

Wat doe ik als ik een mail van Alphabet ontvang die ik niet vertrouw?

Ontvang je mail, SMS of post van ons die je niet vertrouwt, meld dit dan via mail. Klik niet op een link die je niet vertrouwt.

Zijn of worden onze leaserijders ook op de hoogte gesteld?

De contactpersonen van onze klanten hebben wij geïnformeerd over het datalek. Mede omdat wij transparant willen zijn over ons privacybeleid.

Allianz neemt de verantwoordelijkheid om de betrokken berijders waarvan het IBAN nummer gelekt is te informeren. Zij informeren hierbij enkel de betreffende berijder, jij als klant wordt hier niet over geïnformeerd. Omdat wij bij het verwerken van dat persoonsgegeven niet betrokken zijn geweest, weten wij niet welke berijders het betreft. Wij kunnen je hier als klant dus ook niet over informeren. 

Is de data op de tapes versleuteld?

De tapes zijn niet versleuteld, maar wel dusdanig beveiligd dat je er niet zomaar bij kunt zonder de juiste kennis van de back-up tapes.

Is er een kans dat de versleutelde tapes ontsloten worden en persoonsgegevens oneigenlijk worden gebruikt?

Vooralsnog is er geen aanwijzing dat de daders de gegevens hebben kunnen inlezen. 

Welke persoonsgegevens van mijn leaserijders zijn er gelekt?

Wanneer jouw leaserijders recht hadden op pechhulp verlening via Allianz, dan zijn de volgende persoonsgegevens betrokken bij het incident:

  • Kentekens die zijn aangemeld voor de pechhulp dienstverlening
  • NAW en/of contactgegevens

Allianz onderzoekt momenteel of er mogelijk nog gevoelige persoonsgegevens, zoals bankrekeningnummers, zijn genoteerd in hulpverleningsdossiers. Personen waarvan het IBAN nummer betrokken is bij het datalek zullen van Allianz een persoonlijk bericht ontvangen.

Waar vind ik de meest actuele bevindingen?

Allianz Global Assistance houdt een pagina bij voor alle betrokkenen. De meest actuele informatie kun je hier terugvinden.

 

Wij gebruiken een deelauto. Zijn onze persoonsgegevens ook gelekt?

Wanneer je een met een deelauto gebruik gemaakt hebt van pechhulp, dan is het mogelijk dat de volgende persoonsgegevens gelekt zijn:

  • Kentekens die zijn aangemeld voor de pechhulp dienstverlening
  • NAW en/of contactgegevens
Betreft het alleen actuele data of ook data van Alphabet leaserijders van afgelopen jaren?

Op de back-up tapes staan gegevens uit de periode december 2016 tot en met augustus 2019.

Welke technische / organisatorische maatregelen heeft Alphabet genomen om dit soort datalekken in de toekomst te voorkomen?

Allianz heeft laten weten dat de back-up tapes in de toekomst op een andere locatie worden opgeslagen.

Alphabet heeft al eerder besloten om de samenwerking met Allianz Global Assistance te beëindigen. Alphabet zal vanaf 10 december 2019 de overstap te maken naar een andere pechhulp leverancier. Het komende jaar wordt er geen gebruik meer gemaakt van Allianz pechhulp verlening.

Is mijn IBAN nummer gelekt?

Allianz onderzoekt momenteel of er bankrekeningnummers zijn genoteerd in hulpverleningsdossiers. Personen waarvan het IBAN nummer betrokken is bij het datalek zullen van Allianz een persoonlijk bericht ontvangen.

Wat is de aard van het datalek?

Kluis met back-up tapes met persoonsgegevens kwijtgeraakt of gestolen.