Verder naar hoofd artikel
Paul van Dongen
Paul van Dongen
Product Manager
Tom van den Donker
Product Manager
Simon Corsel
Manager Corporate Communications & PR
Daphne Krzeszewski
Product Manager
Marly
Marly van der Poel
Marketeer

De impact van IFRS 16 voor beursgenoteerde bedrijven

Op 1 januari 2019 wordt de International Financial Reporting Standard (IFRS 16) Leases van kracht. Is uw bedrijf beursgenoteerd en dus gebonden aan de financiële rapportagevoorschriften van de IFRS /US GAAP, dan gaat er een en ander veranderen. Wij geven u een beknopte update.

De impact
De grootste verandering is dat beursgenoteerde bedrijven alle operationele leasecontracten (zoals gebouwen en leaseauto’s) dienen te activeren op de balans. De waarde wordt berekend op basis van de contante waarde van de resterende termijnen (alleen verplicht voor de leasecomponenten afschrijving plus rente).

Wat brengt de nieuwe standaard met zich mee?
Leaseauto’s van beursgenoteerde bedrijven moeten worden opgenomen op de balans voor wat betreft het financiële gedeelte (resterende afschrijving plus rente, omgerekend naar de contante waarde), diensten / services (zoals het mobiliteitsbudget) hoeven daarentegen niet te worden geactiveerd.

Leasecontracten korter dan 12 maanden hoeft u niet te activeren. Dit geldt ook bij de start van de nieuwe standaard voor contracten met een resterende looptijd korter dan 12 maanden. Heeft u leasecontracten met een einddatum voor 31 december 2019, dan hoeven deze dus niet op de balans te worden geactiveerd.

Het vervolg
IFRS 16 wordt ingevoerd per 1 januari 2019. De EU gaat waarschijnlijk formeel besluiten over de invoering in Q4 2016. Eerdere toepassing van de standaard mag, mits dan ook standaard IRFS 15 (Revenue from Contracts with Customers) wordt gevolgd.

Daarnaast kent één van de opties de mogelijkheid om geen vergelijkende cijfers te tonen.

Voor bedrijven die de US GAAP standaard volgen is er een FASB-variant die voor beursgenoteerde bedrijven per 2019 van kracht wordt; bent u (verbonden aan) een MKB bedrijf dat FASB rapportageplicht heeft, dan worden de veranderingen op 1 januari 2020 van kracht.

*IFRS standaarden worden opgesteld door de IASB (International Accounting Standards Board) met als doel het mogelijk te maken dat financiële rapportages van internationale ondernemingen onderling goed met elkaar vergelijkbaar zijn. Een van die standaarden is IFRS 16 Leases. Beursgenoteerde bedrijven in Europa hanteren deze standaarden verplicht voor hun externe verslaggeving. Daarnaast zijn er bedrijven die deze standaarden vrijwillig volgen. In Amerika zijn vergelijkbare standaarden van toepassing (US GAAP), maar deze gelden voor alle bedrijven.

Hallo, hoe kan ik je helpen?