Over het verrekenen

Alphabet Mobiliteitsbudget verrekenen

Hoe wordt een positief saldo binnen mijn mobiliteitsbudget aan mij uitgekeerd?

Wanneer u een positief saldo heeft, kan dit via uw salaris worden uitgekeerd via uw werkgever. Deze verrekening vindt bruto plaats.

Hoe wordt een negatief saldo binnen mijn mobiliteitsbudget aan mij in rekening gebracht?

Wanneer u een negatief saldo heeft, kan dit op uw salaris worden ingehouden via uw werkgever. De inhouding vindt netto plaats. In bepaalde gevallen kan deze inhouding in mindering worden gebracht op de fiscale bijtelling. Dit kan het geval zijn als de inhouding kan worden aangemerkt als eigen bijdrage voor het privégebruik van een leaseauto.

Wanneer wordt mijn positieve of negatieve saldo respectievelijk uitgekeerd of ingehouden?

Het moment van uitkering of inhouding is afhankelijk van afspraken met uw werkgever. Er zijn 3 mogelijkheden, namelijk maandelijks, kwartaallijks of jaarlijks.

Alphabet Mobiliteitsbudget Video

Alphabet Mobiliteitsbudget

Ontdek hoe u medewerkers optimale flexibiliteit kunt bieden in de keuze van mobiliteit.