Milieubeleidsverklaring

Alphabet streeft ernaar haar eigen energieverbruik en dat van haar klanten zo veel mogelijk te verminderen. Hierdoor neemt de CO2-uitstoot af zodat we samen verdere klimaatverandering tegengaan. Minder energie verbruiken levert bovendien een kostenbesparing op.

Kennis delen

Alphabet ondersteunt haar klanten met innovatieve oplossingen in mobiliteit die het totale energieverbruik verminderen. De kennis die wij hiermee opdoen delen we met branchegenoten en de overheid.

Milieuzorg

Zorg voor het milieu maakt integraal deel uit van het algemene beleid van Alphabet. Wij voldoen in ieder geval aan de geldende milieuwet- en regelgeving, maar vullen deze verplichting zo ruim mogelijk in. We proberen de milieubelasting van onze activiteiten op ieder gebied te verkleinen. Daarbij hebben brongerichte maatregelen onze voorkeur boven effectgerichte maatregelen.