Groene ambitie Alphabet

Alphabet wil een uitstekende en betrouwbare dienstverlener zijn. Dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid tegenover mens en milieu serieus nemen. We doen dat vanuit de overtuiging dat onze zakelijke beslissingen moeten stroken met de verwachtingen en belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere betrokkenen. Alleen dan kan onze onderneming succesvol zijn.

1. Voorkomen

Het primair voorkomen van uitstoot kan gerealiseerd worden door elektrische auto’s op te nemen in het wagenpark met behulp van Alphabet’s eMobility oplossing AlphaElectric of onze Corporate CarSharing oplossing AlphaCity.

2. Verminderen CO2-uitstoot

Klimaatverandering gaat allang niet meer over milieu alleen. Het is een economisch, politiek en sociaal vraagstuk met verstrekkende gevolgen. Keuzes die bedrijven en landen maken beïnvloeden de volksgezondheid, het voedselaanbod en de economische groei overal ter wereld. Alphabet wil haar CO2-uitstoot actief verminderen. We zoeken steeds naar manieren om de meest recente inzichten op het gebied van klimaatverandering op te nemen in al onze activiteiten. Dat loopt van productontwikkeling tot risicobeheer. Het verkleinen van onze directe CO2-impact en het doorgronden van de indirecte gevolgen van onze activiteiten blijft de komende jaren een topprioriteit.

3. Compensatie

Alphabet spant zich in om verantwoord te ondernemen. Het milieu is hier een fundamenteel onderdeel van. Voor klanten ontwikkelen wij duurzame producten en diensten waarmee zij hun impact op de leefomgeving kunnen verminderen. Zo beperken we samen de negatieve gevolgen van autorijden op het milieu en besparen we kosten.

Enkele voorbeelden van onze ‘groene’ dienstverlening zijn:

  • EcoLease: u kiest zelf hoe ‘groen’ uw wagenpark wordt
  • klimaatneutraal auto’s huren
  • banden gevuld met stikstof
  • het Safety Program dat berijders inzicht geeft in hun rol in het verkeer
  • de NS Business Card in combinatie met een leaseauto: hiermee heeft u altijd de meest duurzame vervoerswijze.