CO2-Prestatieladder

De uitstoot van CO2 veroorzaakt wereldwijd klimaatveranderingen. De nadelige gevolgen hiervan nemen naar verwachting in de toekomst verder toe. Alphabet wil deze bestrijden door zelf minder energie te gebruiken en bij haar klanten de inzet van energiezuinige leaseauto's te stimuleren. Het monitoren en beheersen van het energieverbruik is een van de kernpunten in ons gecertificeerde Milieuzorgsysteem ISO 14001.

Om onze CO2-reductie en die van klanten te ondersteunen, werken we volgens de 'CO2-Prestatieladder' van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Sinds begin 2011 zijn we gecertificeerd op niveau 3. De CO2-prestatieladder vereist onder andere dat organisaties hun energieverbruik in kaart brengen en een programma opstellen om dit te verminderen. Onderdeel van het programma is een CO2-beperkingsplan dat leveranciers stimuleert duurzame producten te leveren en hun bedrijfsvoering duurzamer te maken.

Bekijk het CO2 prestatieladder certificaat