Zware verkeersovertredingen strenger aangepakt

Naar verwachting zou Alphabet per 1 november a.s. verplicht worden om bij zware verkeerovertredingen klantgegevens te verstrekken aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). De voor 1 november aangekondigde strafbeschikking is nu uitgesteld. Het CJIB kan nog geen indicatie geven van een nieuwe invoeringsdatum.

Bij verkeersovertredingen met een leaseauto die op naam van Alphabet geregistreerd staat, krijgt Alphabet de betreffende bekeuring. Deze bekeuring wordt vervolgens, afhankelijk van wat de klantafspraken zijn, doorgestuurd naar de leaserijder of direct betaald en doorbelast. Als de boete is betaald, is de verkeersovertreding hiermee afgewikkeld. Leaserijders die veelvuldig overtredingen begaan, krijgen op deze wijze geen strafverzwaring.

Dit gaat echter veranderen, maar de definitieve datum is nog niet bekend. Alphabet wordt dan verplicht om bij zware verkeersovertredingen (zoals een overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 30 km/uur) klantgegevens te verstrekken aan het CJIB. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal Alphabet in principe geen leaserijdergegevens aan het CJIB verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Het CJIB kan deze gegevens echter wel opvragen bij de werkgever, waarna de berijder een strafbeschikking ontvangt en deze wordt geregistreerd bij Justitie. Het Openbaar Ministerie bepaalt de vervolgstappen voor leaserijders die nogmaals een zware overtreding begaan. Dit kan leiden tot een hogere boete, maar ook tot een dagvaarding voor de rechtbank.