Wisseling bestuursvoorzitter Vereniging ROB

Na bijna 10 jaar draagt John A. Spies de voorzittershamer van de vereniging ROB over aan Luuk van Halder. Dit komt op een natuurlijk moment. Het ROB-Net systeem is recent volledig vernieuwd, de vereniging staat nu aan de vooravond van ingrijpende aanpassingen aan het systeem.

Kort na de oprichting van Vereniging ROB nam Spies de rol van voorzitter op zich. Zijn bedrijf, Alphabet Nederland en daarvoor ING Car Lease, is altijd zeer nauw betrokken geweest bij de verenigingsactiviteiten en maakt intensief gebruik van het ROB-Net systeem. Destijds was nog veel in ontwikkeling, onder zijn leiding is op alle fronten groei gerealiseerd. Het aantal deelnemende leasemaatschappijen nam toe van 20 naar 60, het aantal ROB-leveranciers van 3.000 naar 5.000. De functionaliteit van ROB-Net werd voortdurend verbeterd en uitgebreid, o.a. met de modules ROB-EF voor Elektronische Facturatie en ROB-BOL voor koppelingen met DMS/garagesoftware.
Spies heeft het branchebelang altijd vooropgesteld: “Het grote succes van ROB-Net is te danken aan het feit dat iedereen ziet dat het systeem voordelen biedt voor het eigen bedrijf. Onderlinge concurrentie en leverancier-klant relaties worden ondergeschikt gemaakt aan samenwerking om de transacties via het systeem goed en efficiënt af te wikkelen.”

Sinds enkele jaren is Spies CEO van Alphabet Nederland BV. In deze rol komt het aandachtsgebied van Operations, waartoe reparatie, onderhoud, banden en vervangend vervoer behoren, wat verder weg te liggen. Spies is echter niet iemand die een klus niet afmaakt: “Het ROB-NeXt project was net gestart en vroeg alle aandacht van het bestuur.” Trots kijkt hij terug op het afronden van Fase 1 van dit project: “Sinds juli draait het technisch volledig vernieuwde systeem. Gebruikers zijn tevreden over gerealiseerde verbeteringen in functionaliteit en lay-out. Vaak kennen complexe ICT projecten grote problemen, dat is hier niet gebeurd.”

Zijn collega binnen Alphabet, Operationeel directeur Luuk van Halder, stond klaar om het stokje over te nemen. Hij was al goed bekend met het systeem en met de vereniging. Van Halder: “Goed om te zien wat er allemaal staat, maar er blijft werk aan de winkel. ROB-NeXt is nog niet klaar. Bovenop de nieuwe technische basis willen we de werking van ROB-Net aanzienlijk verbeteren. Het sleutelwoord is merkcodes. De bedoeling is dat aanvragen straks in de ‘taal’ van de voertuig¬fabrikant worden ingediend, met onderdeelnummers, arbeidscoderingen en pakketcodes. Dat levert veel nauwkeuriger aanvragen op, beter gerelateerd aan het specifieke voertuig. Daardoor kan ook de beoordeling van die aanvragen verbeteren. Het einddoel is dat er minder discussies over de aanvragen plaatsvinden en dat de processen voor alle betrokkenen efficiënter verlopen.”

Ook Van Halder werkt al zeer lang in de branche en weet dat er regelmatig tegengestelde belangen zijn. Hij deelt de opvatting van zijn voorganger dat oog hebben voor de belangen van anderen helpt om tot optimale samenwerking te komen: “Ik zet me graag in voor Vereniging ROB. Door ROB-Net te blijven optimaliseren worden de belangen van de hele branche gediend. Daar profiteert ook Alphabet van.”