Wijziging in de bijtelling voor auto's die vanaf 1 januari 2015 worden afgeleverd

Op 16 september 2014, tijdens Prinsjesdag, zijn de strengere CO2-normen voor de bijtelling in 2015 vastgesteld. Het resultaat van de aanscherping van deze normen is een beperktere autokeuze in de lage bijtellingcategorieën. Nieuw in 2015 is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen benzine- en dieselauto’s.

Bijtelling afhankelijk van CO2-uitstoot (in gr/km)2015
0% bijtellingn.v.t.
4%0
7%1 t/m 50
14%51 t/m 82
20%83 t/m 110
25%>110

De bijtelling van uw auto blijft 60 maanden geldig na tenaamstelling.

Medio 2015 wordt de Autobrief 2 verwacht. In deze Autobrief gaat het kabinet nader in op de plannen voor de autobelastingen die per 1 januari 2017 worden ingevoerd, waaronder de fiscale bijtelling. Meer informatie op 'Autobelasting pas in 2017 anders'.

Tags: