Werkgever doet te weinig aan C02-uitstoot van leaserijder

Werknemers juist bereid om positieve bijdrage te leveren aan milieu

Breda, 7 mei, 2014- Het huidige mobiliteitsbeleid van werkgevers sluit niet aan op de behoefte van werknemers om een positieve bijdrage aan het milieu te leveren. Dit blijkt uit onderzoek van leasemaatschappij Alphabet onder ruim 1.000 leaserijders.

Download whitepaper

Uit het onderzoek van Alphabet naar gedrag en keuzes van leaserijders blijkt dat ruim 60 procent van de ondervraagden het belangrijk vindt om vanuit hun werk een bijdrage te leveren aan het milieu. Het mobiliteitsbeleid van de werkgever sluit echter vaak niet goed aan op deze wens. Minder dan de helft van de ondervraagden vindt dat het huidige mobiliteitsbeleid in deze behoefte voorziet. De cijfers laten ook zien dat een kwart van de ondervraagden vindt dat hun werkgever onvoldoende inzicht geeft in het energieverbruik van leaseauto's. "Uit het onderzoek blijkt dat het voor bedrijven steeds belangrijker wordt om beter inzicht te geven in de CO2-uitstoot. Werknemers willen weten wat hun verbruik is en hoe ze daarmee om moeten gaan.", aldus Anne Brons, marketing manager bij Alphabet.

Duurzame elementen

De ondervraagden vinden dat hun werkgevers nog stappen kunnen maken om het mobiliteitsbeleid te verduurzamen. Het stimuleren van het gebruik van zuinige auto's en thuiswerken worden als voornaamste manieren genoemd waarop een werkgever dit kan realiseren. Brons:"Bijna de helft van de ondervraagden geeft ook aan een beperkte keuze van type auto's voor lief te nemen als ze hiermee hun CO2-uitstoot kunnen verminderen en een positieve bijdrage aan het milieu kunnen leveren. Werknemers kunnen dus al op een simpele manier een positieve stimulans aan hun milieubeleid geven."

Verschillende behoeftes man en vrouw

In het onderzoek komen een aantal verschillen tussen mannen en vrouwen duidelijk naar voren. Zo hebben vrouwen een minder goed inzicht in de eigen CO2-uitstoot dan mannen. Vrouwen zijn vaak bereid om een ander vervoersmiddel te kiezen, tenzij dit langere reistijd met zich meebrengt. Voor mannen is dit minder van belang. Zij zijn meer gericht op de kosten en zijn sneller bereid de auto te laten staan als ze hiermee kosten kunnen besparen Brons:"Mannen zijn meer met het de uitgaven van hun zakelijke verkeer bezig. Dat laten de cijfers duidelijk zien. Voor vrouwen is dit van ondergeschikt belang. Zij hechten meer waarde aan de tijd die zij spenderen in hun zakelijke ritten."