Vrouw minder bewust van mobiliteitskosten dan man

Persbericht 2 april 2014

Kortere reistijd belangrijkste reden om voor alternatief vervoer te kiezen

Breda, 2 april- Vrouwen letten minder op de kosten van hun leaseauto dan mannen. Dit blijkt uit een onderzoek van leasemaatschappij Alphabet onder ruim 1.000 leaserijders. Nederlanders hebben over het algemeen wel inzicht in de kosten die gepaard gaan met het gebruik van een auto van de zaak. Als belangrijkste reden om voor een ander vervoermiddel te kiezen geven de ondervraagden echter niet lagere kosten, maar minder reistijd aan.

Het onderzoek laat een aantal verschillen zien tussen de manier waarop mannen en vrouwen naar hun mobiliteitskosten kijken. Vrouwen hebben een minder goed inzicht in de kosten van hun leaseauto dan mannen. Opvallend is ook dat ruim een kwart meer mannen dan vrouwen overweegt voor ander vervoer te kiezen om kosten te besparen voor hun werkgever. Anne Brons, Director Marketing & Business Development bij Alphabet: ‘De cijfers laten zien dat mannen over het algemeen meer bezig zijn met hun mobiliteitskosten dan vrouwen. Dit zou kunnen verklaren waarom mannen ook iets eerder geneigd zijn om over te stappen naar een ander vervoermiddel als dat goedkoper voor de werkgever uitpakt.’

Andere vervoermiddelen
De belangrijkste reden om voor een ander vervoermiddel dan de leaseauto te kiezen, is niet het verlagen van de eigen kosten, maar het verminderen van de reistijd. 53 procent van de ondervraagden geeft dit aan als belangrijkste reden om gebruik te maken van verschillende vervoersmiddelen. Een derde van ondervraagden geeft aan open te staan voor flexibele vervoerskeuze als ze er maandelijks meer dan 100 euro op vooruit gaan. Brons:’ Zakelijke rijders zijn in toenemende mate op zoek naar flexibiliteit in de keuze van hun vervoermiddel. De keuze voor alleen een leaseauto zal in de toekomst als beperkt worden ervaren. Mensen hebben steeds meer behoefte aan een flexibel budget waarmee ze zelf hun persoonlijke mobiliteitsbehoefte invullen.’

Openbaar vervoer
Hoewel het onderzoek laat zien dat het merendeel van de ondervraagden goed op de hoogte is van hun vervoerskosten, zegt minder dan de helft dat de werkgever ze goed op de hoogte houdt. ‘Dit laat zien dat leaserijders uit eigen beweging goed op de kosten letten. Dit kan een gevolg van de crisis zijn, waardoor mensen beter op uitgaven letten’, aldus Brons. Iets meer dan de helft van de ondervraagden staat ervoor open hun mobiliteitskosten te verlagen door gebruik te maken van andere vervoersmiddelen. 40 procent van de ondervraagden zou in dit geval kiezen voor het openbaar vervoer of zelfs de fiets.

Over Alphabet
Alphabet is één van de vijf grootste internationale, merkonafhankelijke aanbieders van fleetmanagement.. Het bedrijf ondersteunt duurzaam en efficiënt mobiliteitsbeheer en biedt innovatieve oplossingen en diensten op maat, van advies tot allesomvattende beheeroplossingen. Het bedrijf is opgericht in 1997 en beheert meer dan 530.000 voertuigen, inclusief 70.000 onderhoudscontracten. Alphabet is aanwezig in 19 landen. Als onderdeel van BMW Group streeft Alphabet naar dezelfde hoge maatstaven voor kwaliteit en processen als de moedermaatschappij. Het hoofdkantoor van Alphabet bevindt zich in München. Voor meer informatie: www.alphabet.com.

Het Alphabet Mobiliteitsbudget
Alphabet lanceerde in februari het Alphabet Mobiliteitsbudget. Hiermee krijgen zakelijke rijders de mogelijkheid met een eigen, flexibel budget verschillende mobiliteitsvormen zoals een (deel)auto, openbaar vervoer en een fiets met elkaar te combineren. Alphabet is de eerste partij die hiervoor een volledige end-to-end oplossing biedt voor bedrijven.