Vervalste verkeersboetes in omloop

Bij het CJIB zijn berichten binnen gekomen van mensen die een vervalste verkeersboete hebben ontvangen. Wij willen u hiervoor waarschuwen.

Hebt u een verkeersboete ontvangen en twijfelt u aan de echtheid, controleer dan in ieder geval het rekeningnummer. Het rekeningnummer voor het betalen van een verkeersboete is:

NL28 RBOS 0569 9888 88 ten name van het CJIB.

Voor het betalen van andere boetes worden andere rekeningnummers gebruikt die u hier kunt controleren. Hebt u een vervalste bekeuring ontvangen, neem dan contact op met de politie.

(bron: www.cjib.nl)