Jonge leaserijder wil keuze in type vervoersmiddel

Flexibiliteit belangrijke voorwaarde om werk goed te doen

Jonge leaserijders staan meer open voor het afwisselen van verschillende type vervoersmiddelen voor hun zakelijke ritten dan ouderen. Dit blijkt uit onderzoek van Alphabet onder ruim 1.000 leaserijders. In tegenstelling tot oudere werknemers, hechten jongeren meer waarde aan flexibiliteit. Ze zien dit als vereiste om hun werk goed te kunnen doen.

Het onderzoek laat een aantal verschillen zien in de manier waarop leaserijders van verschillende leeftijden naar de variatie van vervoermiddelen kijken. Eén derde van de ondervraagden tussen de 26 en 35 jaar geeft aan het prettig te vinden om van meer dan één vervoersmiddel gebruik te maken voor zakelijke ritten. Ook blijkt uit het onderzoek dat een kwart van de jongeren denkt dat het hun werk ten goede komt als zij makkelijker kunnen kiezen tussen verschillende vervoerstypen. De meerderheid van de 46 tot 55 jarige geven juist aan dat zij geen behoefte hebben aan meerdere vervoersmiddel voor deze ritten. Anne Brons, Director Marketing & Business Development bij Alphabet: "Uit het onderzoek blijkt dat vooral jonge werknemers een veranderende vervoersbehoefte hebben en meer behoefte hebben aan een flexibel mobiliteitsbudget. De oude garde houdt liever vast aan de leaseauto die zij gewend zijn."

Mannen versus vrouwen

Een kwart van de ondervraagden vindt het prettig om te kiezen tussen verschillende vervoermiddelen voor hun zakelijke verkeer. De cijfers laten ook zien dat vrouwen om andere redenen dan mannen flexibel willen zijn. Vrouwen vinden het vooral prettig om bijvoorbeeld de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken als ze hierdoor hun dag beter kunnen indelen. Mannen zijn hier vooral voor te porren als het hun werk ten goede komt. Brons: "Deze resultaten laten zien dat ook in het leaserijden de verschillen tussen wensen en behoeften van mannen en vrouwen meegenomen moeten worden in de vervoerskeuze." Zowel mannen als vrouwen zeggen niet afhankelijk te zijn van hun locatie om hun werk goed uit te voeren.