Fors besparen met het Dynamisch Leasemodel

BREDA – Alphabet autolease introduceert nieuwe methodiek voor vaststellen normauto’s t.b.v. autoregeling.

Normleaseprijzen worden gehanteerd om in een autoregeling vast te stellen wie in welke leaseauto mag rijden. De huidige norm is nu bij veel bedrijven gebaseerd op een gemiddelde binnen een categorie. Met het Dynamisch Leasemodel hanteert Alphabet een volstrekt nieuwe benadering van normleaseprijzen. De nieuwe methodiek gaat uit van de op dat moment goedkoopste auto in een categorie, gecombineerd met de meest optimale looptijd.. Afhankelijk van de autoregeling kan dit in praktijk een besparing op de leasekosten opleveren van gemiddeld 125 euro per auto per maand.

Hoe werkt het Dynamisch Leasemodel
In overleg met de klant wordt bepaald welke autoklasse past bij welke functiecategorie. Periodiek (bijvoorbeeld dagelijks) stelt Alphabet vast welke leaseauto op dat moment per categorie de meest aantrekkelijke leaseprijs heeft en stelt deze als normauto. Wil de berijder een andere auto dan deze normauto, dan zijn de eventuele extra kosten in de vorm van een eigen bijdrage voor rekening van de leaserijder. Aan de hand van vastgestelde overschrijdingspercentages kan de leaserijder vooraf precies zien wat de consequenties zijn van zijn keuze.

In het Dynamisch Leasemodel is het niet meer noodzakelijk de traditionele indexering van leasenormen toe te passen. Doordat er continu wordt gekeken naar de meest gunstige aanbieding per categorie, wordt per categorie altijd een representatieve auto geboden met een daarbij behorende actuele leaseprijs.

Op de website van Alphabet wordt een rekentool aangeboden. Door hier aan te geven hoe de verdeling van het wagenpark per categorie is, krijgt de klant direct een indicatie van de mogelijke besparingen. Alphabet biedt het Dynamisch leasemodel kosteloos aan als integraal onderdeel van haar online klanten platform (FleetAgent). Dit platform wordt door klanten en leaserijders o.a. gebruikt om nieuwe auto’s te calculeren, management informatie te raadplegen en voor elektronische facturatie.


Niet voor publicatie

Alphabet Nederland B.V.
Simon Corsèl, Takkebijsters 59, Postbus 6890, 4802 HW Breda
Tel.: +31 (0)76 579 32 36, Mobile: +31 (0)6 52 46 30 10, Fax: +31 (0)76 578 00 38
Mail: simon.corsel@alphabetcarlease.nl

Alphabet is één van de vijf grootste internationale aanbieders van fleetmanagement met auto's van alle merken. Het bedrijf ondersteunt duurzaam en efficiënt mobiliteitsbeheer en biedt innovatieve oplossingen en diensten op maat, van advies tot allesomvattende beheeroplossingen. Het bedrijf is opgericht in 1997 en beheert meer dan 530.000 voertuigen, inclusief 70.000 onderhoudscontracten. Alphabet is aanwezig in 19 landen. Als onderdeel van BMW Group streeft Alphabet naar dezelfde hoge maatstaven voor kwaliteit en processen als de moedermaatschappij. Het hoofdkantoor van Alphabet bevindt zich in München. Voor meer informatie: www.alphabet.com/nl-nl