Digitaal in beroep tegen verkeersboetes

bekeuring

Sinds maandag 27 januari 2014 is het mogelijk online in beroep te gaan tegen een verkeersboete.

De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) opent het Digitaal Loket Verkeer waarmee degenen die een Mulderbeschikking hebben ontvangen, in een paar eenvoudige stappen een volledig beroep in kunnen dienen.

DigiD

Via www.om.nl/verkeer kan worden ingelogd met DigiD en het CJIB-nummer van de beschikking. Het betreft hier dus uitsluitend bekeuringen, verzonden door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), met een M (van Mulder) in de rechter bovenhoek.

Machtiging

Als leaserijder dient u ook altijd de machtiging die u van Alphabet heeft ontvangen of heeft gedownload, digitaal te uploaden samen met het bezwaarschrift.

Meer informatie op de website van CJIB.