Belastingplan 2014 definitief

Dinsdag 17 december is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het Belastingplan 2014. Wij zetten hieronder kort op een rijtje wat er per 1 januari gaat veranderen.

Bijtelling
Het nultarief maakt - voor in 2014 voor het eerst tenaamgestelde auto’s - plaats voor een tarief van 4% voor volledig elektrische auto’s en 7% voor plug-in hybrides met een maximale uitstoot van 50 gram CO2 per kilometer. Voorts worden de CO2-grenzen verder aangescherpt.

Overzicht van de wijzigingen in de bijtelling.

Motorrijtuigenbelasting
De vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s wordt aangescherpt. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. Alleen auto’s die minder dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoten zijn nog twee jaar vrijgesteld.

BPM
In de Belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) worden de CO2-grenzen van de bestaande schijven verder aangescherpt. Dit jaar groeien de CO2-grenzen voor benzine- en dieselauto’s verder naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt en gelden in de BPM voor benzine- en dieselauto’s dezelfde CO2-grenzen en -tarieven.

Brandstofprijzen
Komend jaar gaan de accijnzen op diesel en LPG omhoog. De accijns op diesel stijgt met 3 cent per liter en die op LPG met 7 cent per liter. Dit komt boven op de jaarlijkse inflatiecorrectie (die ook geldt voor benzine).

KIA/MIA/Vamil
Geen onderdeel van het Belastingplan, maar wel van de dit jaar nog te publiceren Milieulijst:
Voor personenauto’s kunnen ondernemers geen gebruik meer maken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil).
Met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) kunnen autoleasemaatschappijen bij operationele lease een flink deel van de aanschafkosten van elektrisch aangedreven en plug-in hybride auto’s een milieu-investering in mindering brengen op hun fiscale winst. De MIA krijgt een plafond op de catalogusprijs per auto; zodra dit definitief is, berichten wij hierover.

(bron: www.vna-lease.nl)