Belastingmaatregelen 2016 en Autobrief II

gepubliceerd op 23 september 2015

Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen op het gebied van de bijtelling voor de komende jaren, inclusief de nog niet in een wetsvoorstel uitgewerkte plannen uit Autobrief II.

BijtellingAutobrief ITussenjaarAutobrief II
201520162017201820192020
Nulemissie0 gr/km4%0 gr/km4%4%4%4%4%
PHEV1 t/m 507%1 t/m 5015%17%19%22%22%
Zuinig

51 t/m 82

83 t/m 110

14%

20%

51 t/m 10621%22%22%22%22%
Overig> 11025%> 10625%22%22%22%22%

Autobrief II

De nieuwe Autobrief II schetst hoe het kabinet van 2017 tot en met 2020 de autobelastingen eenvoudiger wil maken, gericht op een stabiele stroom aan belastinginkomsten en met meer milieuwinst. Dat doet het kabinet door de autobelastingen minder afhankelijk te maken van CO2-uitstoot en in te zetten op een streng Europees bronbeleid.

Dit voorstel voor aanpassing van het systeem van autobelastingen wordt nu aan de Tweede Kamer aangeboden.

(bron: www.rijksoverheid.nl)

Categorie: