Alphabet lanceert Mobiliteitsbudget

Leasemaatschappij speelt in op veranderende vervoersbehoefte

Alphabet lanceert het Alphabet Mobiliteitsbudget. In plaats van alleen een leaseauto, krijgen werknemers de mogelijkheid om met een eigen budget verschillende mobiliteitsvormen zoals een (deel)auto, openbaar vervoer en een fiets met elkaar te combineren. Daarnaast kunnen parkeerkosten en externe mobiliteitskaarten geïntegreerd worden. Door middel van een online applicatie en een geautomatiseerde data-uitwisseling worden de administratieve lasten tot een minimum beperkt. Alphabet is hiermee de eerste partij die een volledige end-to-end oplossing voor bedrijven biedt. Uit onderzoek blijkt dat 30% van de bedrijven een mobiliteitsbudget overweegt en Alphabet verwacht dat in 2019 30.000 medewerkers gebruikmaken van het Alphabet Mobiliteitsbudget.

Globalisering en digitalisering hebben de maatschappij veranderd. Mensen zijn steeds minder gebonden aan het werken op één vaste plek. Uit onderzoek van Alphabet blijkt dat steeds meer mensen zelf willen bepalen op welke manier ze mobiel willen zijn. Ook staan ze veel meer open voor alternatieve vormen van mobiliteit. Anne Brons, Director Marketing & Business Development bij Alphabet: "Zowel werkgevers als werknemers vragen om innovatieve, flexibele en duurzame vervoersoplossingen. Als leasemaatschappij vinden wij dat wij de beste partij zijn om in te spelen op de veranderende vervoersbehoefte."

Grip op kosten
Met het mobiliteitsbudget hebben werknemers de mogelijkheid om met een eigen budget invulling te geven aan hun mobiliteitsbehoefte. Het budget bestaat o.a. uit een vast bedrag plus een vergoeding voor elke afgelegde zakelijke kilometer. De werkgever en de werknemer krijgen online een real-time overzicht van de gemaakte kosten die periodiek met het salaris worden verrekend. Brons: "Bedrijven willen meer grip op kosten houden. Door inzicht te krijgen in vervoerskosten en te werken met een flexibel budget kunnen zij besparen op de mobiliteitskosten. Bovendien maakt het medewerkers bewuster van het uitgavenpatroon omdat zij dit direct voelen in de eigen portemonnee."

Dynamisch en duurzaam
Dit bewustzijn is ook gunstig voor het verminderen van de CO2-footprint van bedrijven. Organisaties hebben steeds meer behoefte om hun CO2-uitstoot te verminderen. Door verschillende vormen van mobiliteit mogelijk te maken, is de keuze voor duurzame mobiliteit laagdrempeliger. Brons: "Door verschillende vervoersmodaliteiten zonder 'rompslomp' aan te bieden, maken medewerkers veel eerder de keuze voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer of een deelauto."