30% van de berijders overweegt serieus te kiezen voor een mobiliteitsbudget

Hoewel er steeds meer interesse en aandacht is voor een mobiliteitsbudget, is de stap naar een budget door veel Nederlandse bedrijven nog niet gemaakt. Volgens het Nationaal Zakenauto Onderzoek (NZO) 2013 is er over het algemeen nog wat terughoudendheid.

Zowel werknemers als werkgevers vragen zich af of de individuele mobiliteit op deze wijze efficiënter en/of tegen lagere kosten kan worden ingericht. Werknemers die het meest positief zijn over een mobiliteitsbudget verwachten gemak, vrijheid en de mogelijkheid om onder aan de streep geld over te houden. Zo’n dertig procent van de werknemers overweegt serieus te kiezen voor een mobiliteitsbudget als hun werkgever dit beschikbaar zou stellen.
Werkgevers die een mobiliteitsbudget niet zien zitten, noemen als belangrijkste argumenten de afhankelijkheid van de auto, de extra verantwoordelijkheid die de medewerker zal krijgen en de administratieve last.

Het meest positief tegenover een mobiliteitsbudget staan de grotere bedrijven met een actief mobiliteitsbeleid. Het zijn bedrijven die uit strategische overwegingen hebben gekozen voor een transitie van ‘autoregeling’ naar ‘mobiliteitsregeling’ en die een mobiliteitsbudget al aanbieden of willen gaan aanbieden als alternatief voor de reguliere zakenauto.

Dit zijn enkele conclusies uit het Nationaal Zakenauto Onderzoek (NZO) 2013 dat is uitgevoerd in samenwerking tussen Automobiel Management (AM), RDC | Centraal Bureau Mobiliteit Informatie en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

Hoe werkt een mobiliteitsbudget?

Een mobiliteitsbudget lijkt op een bankrekening, met vergoedingen, kosten en een saldo. Werknemers kunnen vergoedingen besteden aan ritten per leaseauto, maar ook aan andere vervoermiddelen, zoals de trein, bus, fiets, deelauto's en taxi. Deze keuzevrijheid geeft de werknemers niet alleen meer flexibiliteit, maar creëert ook meer bewustwording bij de keuze van zakelijke mobiliteit.

Bij het Mobility Budget van Alphabet bestaan de vergoedingen in het budget uit een vast bedrag plus een vergoeding voor elke werkelijk afgelegde zakelijke kilometer. Hierdoor is het mobiliteitsbudget dynamisch en beweegt het mee met de daadwerkelijke mobiliteitsbehoefte van werknemers.

Financiële prikkel essentieel bij gedragsverandering

Uit het Nationaal Zakenauto Onderzoek (NZO) 2013 blijkt dat automobilisten niet bereid zijn hun gedrag te veranderen, tenzij er een financieel voordeel tegenover staat. Met het Mobility Budget hebben werkgevers de mogelijkheid om werknemers financieel verantwoordelijk te maken voor zijn/haar gedrag. Door het bedrag dat de werknemer maandelijks overhoudt uit te keren als bonus, stimuleert de werkgever hem/haar om slimmer en kostenbesparend te reizen. Werknemers stappen over op een goedkopere en zuinigere auto, of gaan juist meer gebruik maken van alternatieve vervoersmiddelen.

Voor alle medewerkers

Hoewel een mobiliteitsbudget vaak wordt genoemd als alternatief voor de leaseauto, is een persoonlijk budget ook zeer geschikt voor medewerkers met enkel een reiskostenvergoeding. Met het Mobility Budget van Alphabet kunnen werkgevers één uniform mobiliteitsbeleid voor alle medewerkers aanbieden. Medewerkers krijgen meer flexibiliteit en zijn niet gebonden aan één vervoermiddel.

Totaal oplossing

Een mobiliteitsbudget inzetten voor werknemers vraagt om een totaal oplossing. Alleen dan resulteert een mobiliteitsbudget in lagere kosten voor de werkgever. Een online beheerplatform dat altijd inzicht geeft in het actuele budget en reismogelijkheden, geautomatiseerde data uitwisseling (loonadministratie), gemak en het beperken van administratieve handelingen omtrent de kilometerregistratie zijn essentieel voor een succesvolle implementatie.

Wilt u meer weten over het Alphabet Mobiliteitsbudget? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Alphabet of bel (076) 579 3200.