AlphaGuide gebruiksvoorwaarden

Verwerken persoonsgegevens

Deze applicatie is ontworpen door Alphabet Nederland B.V. (hierna: Alphabet), een dochteronderneming van BMW AG. Het adres van Alphabet is Takkebijsters 59, 4817 BL Breda. Alphabet is statutair gevestigd in Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 160 361 86.

Deze applicatie wordt beheerd vanuit Nederland en is bedoeld voor bezoekers uit Nederland. Gebruik van deze applicatie kan tot gevolg hebben dat persoonsgegevens worden opgeslagen. Het opslaan van persoonsgegevens (naam en emailadres) heeft als doel het aanmaken van een account. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt als u een account aanmaakt in de applicatie. Dit is niet verplicht.

Het Privacy Statement van Alphabet beschrijft hoe wordt omgegaan met deze persoonsgegevens en kan worden ingezien op https://www.alphabet.com/nl-nl/privacy-statement. U geeft uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor het omschreven doel door het aanmaken van een account.

Alphabet Nederland B.V. is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

U heeft altijd recht op inzage en wijziging van uw persoonsgegevens. Het verwijderen van uw account in de applicatie heeft tot gevolg dat uw e-mailadres wordt verwijderd uit de database van Alphabet. Tevens heeft u een recht op verzet tegen (verder) gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt ons hiervoor benaderen via info-nl@alphabet.com of via postbus 6890, 4802 HW in Breda.

Wij wijzen u erop dat uw persoonsgegevens niet aan derden zullen worden verstrekt.

Er wordt geen informatie uitgewisseld met betrekking tot kredietwaardigheid.

Gebruik applicatie

Deze applicatie is bedoeld om informatie te geven. De informatie in deze applicatie wordt echter aangeboden zonder enige vorm van garantie op juistheid of volledigheid. Hiernaast kan deze informatie niet dienen als vervanging van een advies vanuit Alphabet.

Intellectuele eigendom

Deze applicatie en alle teksten, grafische weergaves, geluid- en/of videobestanden en logo's vallen onder de bescherming van intellectueel eigendom. Tekst en/of objecten mogen niet worden gekopieerd voor gebruik of verspreiding en evenmin worden bewerkt of herplaatst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alphabet. Sommige beelden kunnen zijn beschermd door auteursrecht van derden.

Alle merken, modelnamen, logos en emblemen die worden getoond in deze applicatie vallen onder het intellectuele eigendom van Alphabet. Er wordt geen licentierecht verstrekt voor het intellectuele eigendom van Alphabet door het gebruik van deze applicatie.

Aansprakelijkheid

Alphabet is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade. Dit omvat in ieder geval schade als gevolg van:

 1. defecten aan deze applicatie, al dan niet door de aanwezigheid van virussen en/of onvolkomenheden;
 2. informatie die wordt verstrekt;
 3. misbruik van informatie die aan Alphabet wordt verstuurd;
 4. onbereikbaarheid van deze applicatie;
 5. misbruik van deze applicatie;
 6. verlies van data;
 7. het gebruik van software die beschikbaar wordt gesteld of
 8. aanspraken van derden.

Alphabet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van applicaties die door derden worden onderhouden. Elke aansprakelijkheid voor hyperlinks naar andere websites wordt afgewezen.

Communicatie

De inhoud van berichten die per e-mail aan Alphabet worden verzonden kan niet worden gegarandeerd. Het versturen van vertrouwelijke informatie per e-mail aan Alphabet heeft als risico dat anderen deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Gebruik van de applicatie

De volgende voorwaarden zijn specifiek van toepassing voor het gebruik van de applicatie.

Agenda afspraken

Toegang tot uw agenda (tijd, datum en plaats van afspraken) is noodzakelijk om een persoonlijke tijdlijn te creëren van uw mobiliteit. Dit gebeurt door de routes tussen uw afspraken te bepalen. Hiervoor moeten de volgende gegevens worden overgedragen aan de servers van Google Inc., Mountain View, CA, USA:

 • de geografische gegevens van uw afspraken;
 • tijd, datum en de plaats van uw afspraken en
 • de huidige locatie van uw mobiele apparaat.

Het privacyreglement van Google is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Google.

Foto functie

De camerafunctie van uw mobiele apparaat wordt gebruikt om een foto vast te leggen in de applicatie. De foto wordt uitsluitend opgeslagen in de opslageenheid van het mobiele apparaat.

Interessante locaties

De applicatie moet de geografische locatie van het mobiele apparaat kunnen bepalen, om servicepartners van Alphabet aan u te kunnen tonen. Deze informatie wordt niet opgeslagen in de applicatie.

Kilometerregistratie

De kilometerregistratie voldoet aan de eisen die de Belastingdienst hieraan stelt. Alphabet wil u toch adviseren om vooraf te toetsen bij de belastinginspecteur of u dit programma kunt gebruiken voor de ritadministratie.

Wij adviseren u verder om regelmatig een backup te maken van uw kilometerregistratie via de functie "Exporteren" van de applicatie. Dit geldt met name voorafgaand aan het updaten van uw smartphone naar een nieuwe versie van het besturingssysteem.

Analytics en verbetering

Alphabet maakt gebruik van software van derden om de applicatie voortdurend te verbeteren en fouten op te sporen. Dit gebeurt bijvoorbeeld om de prestaties van de applicatie te optimaliseren. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens verzameld of geanalyseerd.

De software verzamelt alleen het type apparaat (bijvoorbeeld iPhone 6), het besturingssysteem (bijvoorbeeld iOS 8.1.2), de naam van de netbeheerder (bijvoorbeeld Vodafone) en de gebeurtenissen die zich voordoen in de applicatie op vlak van gebruik en duur van de sessie.

Geografische locatie

De geografische locatie van het mobiele apparaat kan worden achterhaald via GPS. Hierbij wordt de positie alleen gebruikt om de betreffende functie te vervullen. De verzending gebeurt via een gecodeerde verbinding. De gegevens worden geanonimiseerd als de functie is voltooid en vervolgens alleen nog gebruikt voor verbetering van de applicatie.

Wijzigingen

Alphabet kan deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen (laatste aanpassing 08 oktober 2015). Het wordt aangeraden om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.