Alphabet Electrification Potential Analysis

De Electrification Potential Analysis van Alphabet analyseert mobiliteitspatronen binnen uw vloot, zodat u in een oogopslag ziet wat het effect is van het vervangen van brandstof auto's door elektrische auto's. Hiervoor maken wij gebruik van 'GPS tracking units' in uw voertuigen om data te verzamelen en mobiliteitspatronen te analyseren. Voor u kunnen we zo verschillende scenario's simuleren om eMobility te integreren in uw vloot. Samen met Alphabet kunt u hierdoor het optimum bepalen en een weloverwogen keuze maken op het gebied van eMobility.

Wat u met onze Electrification Potential Analysis komt te weten:

  • eMobility potentieel: welke conventionele voertuigen kunnen vervangen worden door elektrische voertuigen?
  • Kosten: wat is de impact op de investeringen en operationele kosten?
  • Laadinfrastructuur: hoeveel laadpunten op welke locaties heb ik nodig?
  • Duurzaamheid: hoeveel CO2 kan er bespaard worden?

Randvoorwaarden:

  • Beschikbaar voor een vloot van minimaal 50 voertuigen, waarbij minimaal 10 voertuigen worden uitgerust met een GPS tracking unit;
  • Prijsstelling: € 2.200,- voor maximaal 10 voertuigen. € 130,- per additioneel voertuig;
  • Doorlooptijd verzamelen data GPS tracking units: 4 weken;
  • Doorlooptijd analyse: 4 weken (vindt plaats na verzamelen data en wordt uitgevoerd door Energie Ingenieure).