Actievoorwaarden

Facebook actie ‘Dag BMW i8 rijden’

Deelname

 1. De actie Dag BMW i8 rijden, de Takkebijsters 59 (4817 BL) te Breda (hierna: Alphabet), waarbij onder de deelnemers 1x een dag een BMW i8 van Alphabet gewonnen kan worden.
 2. Deelname kan uitsluitend plaatsvinden door binnen de actieperiode een foto van de BMW i8 van Alphabet te plaatsen op Twitter (#mobilityweek en #Alphabet) of Facebookpagina Alphabet Nederland.
 3. Deelname is alleen geldig indien er een foto van de BMW i8 van Alphabet wordt gedeeld via Twitter en/of Facebook.
 4. Deelname aan de actie is mogelijk op dinsdag 13 september 2016.
 5. Deelname is op vrijwillige basis en kan slechts één keer per persoon plaatsvinden.
 6. De deelnemer dient 18 jaar of ouder te zijn en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 7. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Alphabet en hun partners en/of gezinsleden.
 8. Er kan niet worden gecorrespondeerd over deze actie en de uitslag daarvan.
 9. Het Privacy Statement van Alphabet is van toepassing op alle informatie die als onderdeel van de actie wordt doorgegeven.
 10. Alphabet zal slechts persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens dient steeds plaats te vinden ten behoeve van de navolgende doelen:
  • Het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten.
  • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen de branche waar een financiële instelling deel van uitmaakt, de Groep waartoe een financiële instelling behoort, de financiële instelling zelf en haar klanten en medewerkers, alsmede het gebruik van en deelname aan waarschuwingssystemen.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 11. Alphabet behoudt zich het recht voor om deelname door een deelnemer te weigeren.

Alphabet behoudt zich het recht voor om geen prijs uit te reiken dan wel een andere prijswinnaar te trekken indien er sprake is of lijkt te zijn van enige vorm van misbruik. Dit geldt mede voor het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.

Prijs

 1. De deelnemer die middels loting wordt geselecteerd uit de groep mensen die tijdens de actieperiode een foto heeft gedeeld van de BMW i8 van Alphabet, zal de prijs van een dag gratis de BMW i8 van Alphabet winnen.
 2. Alphabet Nederland B.V. behoudt zich het recht voor (de samenstelling van) de prijs te wijzigen.
 3. Alphabet zal zorg dragen voor de te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting ten behoeve van de uit te keren prijzen.
 4. De prijs die wordt gewonnen is niet overdraagbaar. Er zal geen vervangingswaarde worden uitgekeerd indien een prijs wordt geweigerd door een deelnemer. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. Een prijs die niet wordt uitgekeerd zal eigendom blijven van Alphabet.
 5. De winnaar zal uiterlijk op vrijdag 16 september 2016 om 17.00 uur Nederlandse tijd via social media (Facebook en Twitter) worden bekendgemaakt. De winnaar dient binnen twee maanden te reageren op de bekendmaking en de prijs voor 16 november 2016 in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan het recht op de prijs komt te vervallen. Er kunnen foto’s worden gemaakt voor publicitaire doeleinden bij de prijsuitreiking, die rechtenvrij door Alphabet kunnen worden gebruikt.
 6. Een notaris zal beoordelen of de trekking geldig plaatsvindt. De notaris wordt door Alphabet Nederland B.V. aangewezen.