Verder naar hoofd artikel

Verzekeringstarieven 2020

In overleg met onze externe verzekeraar Allianz, verhoogt Alphabet de tarieven voor personenauto’s voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA), Schadeverzekering Inzittenden (SVI) en hulpverlening. 

Verhoging voor personenauto's

Wettelijke aansprakelijkheid (WA) 7,4%
Schadeverzekering Inzittenden (SVI) € 0,21 p/m
Hulpverlening € 0,75 p/m

Veelgestelde vragen

Heeft de wijziging gevolgen voor mijn cascotarief?

Nee, de wijziging heeft geen gevolgen voor uw cascotarief. U maakt gebruik van een percentageregeling. Een percentageregeling is een methode waarbij de ontwikkeling van de cascoschadelast zich vertaalt in een eventuele premiewijziging. Het moment van de premiewijziging is contractueel met u vastgelegd. 

Per wanneer gaat de verhoging in?

Per 1 januari 2020 gaat de verhoging in en geldt voor alle contracten van rijdende auto’s, auto’s die in bestelling staan en nieuw te bestellen auto’s.

Wat zijn de oorzaken van de toegenomen schadekosten?
  • Het aantal aanrijdingen stijgt door toename van verkeer.
  • Het aantal aanrijdingen stijgt door smartphonegebruik in het verkeer.
  • Toename van reparatiekosten (o.a. steeds meer elektronica in auto’s en stijging van het arbeidsloon).
  • Stijging van het aantal en de hoogte van uitkeringen als gevolg van letselschades.
  • Uitkering van affectieschade (per 1-1-2019 verplicht) aan naasten van slachtoffers bij ernstige ongevallen.
Waarom wordt het tarief voor hulpverlening verhoogd?

Alphabet verhoogt het tarief voor de hulpverlening. De autotechniek verandert razendsnel. Goed opgeleid technisch personeel is essentieel, maar heeft een prijskaartje. Om de kosten van de verhoging zo laag mogelijk te houden, heeft Alphabet besloten per 10 december 2019 over te stappen naar de ANWB. Zij zijn volgens Alphabet dé beste partij als het gaat om betrouwbaarheid en kwaliteit tegen een eerlijke prijs.

english

Insurance rates 2020

In consultation with our external insurer Allianz, Alphabet increases the rates for passenger cars as regards third-party liability (WA), driver and passenger insurance (SVI) and assistance. 

Increase for passenger cars

Third-Party Liability (WA) 7,4%
Driver and passenger insurance (SVI) € 0,21 p/m
Assistance € 0,75 p/m

Frequently asked questions

Does the change have consequences for my comprehensive cover rate?

No, the change does not have consequences for your comprehensive cover rate. You apply a percentage scheme. A percentage scheme is a method in which connection the development of the comprehensive cover claims payments translates into a possible premium adjustment. The moment of the premium adjustment has been agreed with you contractually.

When will the increase enter into effect?

The increase will enter into effect on 1 January 2020 and applies to all contracts for cars on the road, cars on order and cars to be newly ordered.

What are the causes of the increased damage costs?
  • The number of collisions is increasing due to the increase in traffic.
  • The number of collisions is increasing due to smartphone use in traffic.
  • Increase in the costs of repairs, including ever more electronics in cars and increase in labour costs.
  • An increase in the number and amount of payments resulting from personal injuries.
  • Payments in connection with emotional loss, which became mandatory on 1 January 2019, to the next-of-kin of victims of serious accidents.
Why is the rate for assistance increased?

Automotive technology changes very rapidly. Well-trained technical employees are essential, but do come at a price. Alphabet decided to switch to ANWB effective as from 10 December 2019 in order to keep the costs of the increase as low as possible. Alphabet considers that they are the best party where it concerns reliability and quality at a fair price.

Hallo, hoe kan ik je helpen?