Verder naar hoofd artikel

Verzekeringstarieven

2020

In overleg met onze externe verzekeraar Allianz, verhoogt Alphabet de tarieven voor bedrijfswagens voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA), cascodekking, Schadeverzekering Inzittenden (SVI) en hulpverlening.

Verhoging voor bedrijfswagens

Wettelijke aansprakelijkheid (WA) 25,7%
Cascodekking 3,84%
Schadeverzekering Inzittenden (SVI) € 0,21 p/m
Hulpverlening € 0,75 p/m

Veelgestelde vragen

Waarom zo'n forse verhoging?

Dit komt ten eerste omdat de huidige contracten niet kostendekkend zijn. Daarom zijn wij genoodzaakt om deze verhoging door te voeren. Daarnaast zijn de toegenomen schadekosten aanleiding voor de verhoging van de tarieven.  

Per wanneer gaat de verhoging in?

Per 1 januari 2020 gaat de verhoging in en geldt voor alle contracten van rijdende auto’s, auto’s die in bestelling staan en nieuw te bestellen auto’s.

Wat zijn de oorzaken van de toegenomen schadekosten?
  • Het aantal aanrijdingen stijgt door toename van verkeer.
  • Het aantal aanrijdingen stijgt door smartphonegebruik in het verkeer.
  • Toename van reparatiekosten (o.a. steeds meer elektronica in auto’s en stijging van het arbeidsloon).
  • Stijging van het aantal en de hoogte van uitkeringen als gevolg van letselschades.
  • Uitkering van affectieschade (per 1-1-2019 verplicht) aan naasten van slachtoffers bij ernstige ongevallen.
Waarom wordt het tarief voor hulpverlening verhoogd?

De autotechniek verandert razendsnel. Goed opgeleid technisch personeel is essentieel, maar heeft een prijskaartje. Om de kosten van de verhoging zo laag mogelijk te houden, heeft Alphabet besloten per 10 december 2019 over te stappen naar de ANWB. Zij zijn volgens Alphabet dé beste partij als het gaat om betrouwbaarheid en kwaliteit tegen een eerlijke prijs.

english

Insurance rates

2020

In consultation with our external insurer Allianz, Alphabet increases the rates for commercial vehicles as regards third-party liability (WA), comprehensive cover, driver and passenger insurance (SVI) and assistance.

Increase for commercial vehicles

Third-Party Liability (WA) 25,7%
Comprehensive cover 3,84%
Driver and passenger insurance (SVI) € 0,21 p/m
Assistance € 0,75 p/m

Frequently asked questions

Why such a significant increase?

This is caused in the first place by the fact that the current contracts are not cost-effective. We are therefore obliged to implement this increase. The increased damage costs are also reason to increase the rates.

When will the increase enter into effect?

The increase will enter into effect on 1 January 2020 and applies to all contracts for cars on the road, cars on order and cars to be newly ordered.

What are the causes of the increased damage costs?
  • The number of collisions is increasing due to the increase in traffic.
  • The number of collisions is increasing due to smartphone use in traffic.
  • Increase in the costs of repairs, including ever more electronics in cars and increase in labour costs.
  • An increase in the number and amount of payments resulting from personal injuries.
  • Payments in connection with emotional loss, which became mandatory on 1 January 2019, to the next-of-kin of victims of serious accidents.
Why is the rate for assistance increased?

Automotive technology changes very rapidly. Well-trained technical employees are essential, but do come at a price. Alphabet decided to switch to ANWB effective as from 10 December 2019 in order to keep the costs of the increase as low as possible. Alphabet considers that they are the best party where it concerns reliability and quality at a fair price.

Hallo, hoe kan ik je helpen?