Verder naar hoofd artikel

AlphaFlex: het mobiliteitsbudget van Alphabet

Met AlphaFlex zorgt Alphabet ervoor dat u verschillende vervoersmiddelen kunt aanbieden aan uw medewerkers, binnen een door u vooropgesteld budget. U als werkgever kunt uw medewerkers de keuze laten tussen een bedrijfswagen, fiets en/of mobiliteitskaart. Zo kan iedere medewerker de meest optimale invulling geven aan zijn zakelijke mobiliteitsbehoefte.

Tal van voordelen voor u en uw werknemers

  • Zorgeloos: AlphaFlex geeft u als werkgever de mogelijkheid om alle medewerkers één mobiliteitsbeleid aan te bieden. De volledige administratie is gecentraliseerd bij Alphabet waardoor uw leasemaatschappij het enige aanspreekpunt is.
  • Duurzaam: een werknemer die zich, naast de leasewagen, met de fiets en de trein verplaatst kiest voor een meer duurzame manier van reizen. Bijgevolg versterkt een groen mobiliteitsbeleid het imago van uw bedrijf.
  • Efficiënt: uw werknemers genieten van een mobiliteitsoplossing op maat. Naargelang het traject kan men kiezen voor het meest passende vervoersmiddel om zich te verplaatsen. Bovendien draagt meer keuzevrijheid bij aan aantrekkelijk werkgeverschap.
  • Eenvoudig: via de beschikbare tools kan men op eenvoudige wijze het eigen mobiliteitsbudget besteden.

Hoe werkt het?

Via ‘ Fleet Agent’, het online platform van Alphabet, kunnen werknemers kiezen uit de verschillende mobiliteitsvormen die u als werkgever beschikbaar stelt. Het mobiliteitsbudget wordt onderverdeeld in een leasebedrag en een mobiliteitsbedrag. Voor zaken als een leasewagen, leasefiets en Add-On Mobility wordt het leasebedrag aangewend, voor andere mobiliteitsvormen met de Alphabet Mobility Card doet men aanspraak op het mobiliteitsbedrag.

Mobiliteitskaart

Hi, I am Alphie. How can I help you?