Ongeval, schade en diefstal

Melden van schade

Hou zeker rekening met de volgende punten om een efficiënte opvolging van de schade te garanderen:

  • Stuur binnen de 24 uur een volledig, aan beide zijden, ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier naar Alphabet. Indien u dit wenst, kan u hier ook uw aangifte online aan onze schadedienst bezorgen.
  • Vermeld in de correspondentie met Alphabet steeds de nummerplaat van de wagen.
  • Na ontvangst van het schadeaangifteformulier zal de aangestelde hersteller u contacteren om de schade zo snel mogelijk te laten herstellen. U ontvangt via onze schadedienst per post een bevestiging dat het dossier werd geopend, met alle nodige informatie. Zo kan u, desgewenst, contact nemen met uw schadebeheerder of de hersteller.
  • In geval van schade met een derde dient u zo spoedig mogelijk uw origineel Europees aanrijdingsformulier of een kopie van uw verhoor door de politie aan Alphabet te bezorgen.

Vervangwagen

Zodra we over uw schadeaangifteformulier beschikken en zodra uw wagen binnen is bij de hersteller, wordt er voor een vervangwagen gezorgd (indien dit contractueel bepaald is met uw werkgever). Die vervangwagen kunt u voor de hele periode van de herstelling gebruiken.

Ruitschade

Uw wagen is verzekerd tegen ruitschade. Herstelling of vervanging dient steeds bij een door ons erkende hersteller (Autoglass Clinic & Carglass) te gebeuren, zowel in België als in het buitenland. Indien de inslag in uw voorruit kleiner is dan een 2 euro muntstuk, voorkomt herstelling dat uw voorruit verder barst en krijgt de ruit dankzij de herstelling haar oorspronkelijke stevigheid terug.

Voor glasbreuk kunt u steeds de Alphabet Service Line contacteren op 078/05 00 48.

Diefstal

Bij diefstal of poging tot diefstal dient u binnen de 24u klacht neer te leggen bij de bevoegde overheid en Alphabet onmiddellijk te informeren. Alle originele sleutels en afstandsbedieningen moeten dan aan Alphabet voorgelegd worden.

In geval van verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs of gelijkvormigheidsattest dient u daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. De originele attesten van verlies of diefstal moeten zo snel mogelijk opgestuurd worden naar Alphabet zodat wij uw nieuwe documenten kunnen aanmaken. Een kopie van deze aangiften dient steeds bewaard te worden in de wagen.

Online schade melden

Meld je schade online door het schadeformulier in te vullen.

Carrosserieherstellers

Een overzicht van onze carrosserrieherstellers

Schade aan uw fiets?

Contacteer B2Bike