• Fleet Management

Strategisch advies over Business Mobility.

Uitvoerig advies, afgestemd op uw behoeften. De planning van uw bedrijfsmobiliteit vereist een allesomvattende benadering. Dit met een analyse van de behoeften van uw onderneming en een toekomstgerichte planning met het oog op de uitdagingen van morgen. Na intensief overleg met u zetten we al onze expertise in om een strategische oplossing op maat te creëren. Een oplossing die aan de specifieke behoeften van uw onderneming beantwoordt en aan de externe voorschriften en voorwaarden voldoet.

Bij de optimalisatie van uw bedrijfsmobiliteit houden we rekening met diverse essentiële aspecten. We evalueren uw autobeleid en optimaliseren het om te verzekeren dat het helder, allesomvattend en in lijn met de mobiliteitsdoelstellingen van uw onderneming is. We analyseren uw Total Cost of Ownership en Total Cost of Mobility met het doel deze te verlagen. We streven naar duurzaamheid door voertuigen met een lage CO²-uitstoot te en elektrische voertuigen aan te bieden. Tot slot identificeren en evalueren we uw risicofactoren en tonen u hoe u ze het best kunt controleren en minimaliseren. Via uw Accountmanager kan u steeds onze meest actuele TCO-tools, zoals de Optimale Car Policy en de courantheidsklassentabel raadplegen.