Passer au contenu principal

Juridische Bepalingen

BMW AG’s Basisgegevens

Deze website wordt onderhouden door Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (Petuelring 130, 80788 München, Duitsland). De juridische vertegenwoordiging van BMW AG vormen de managing directors (Harald Krüger, Chairman, Milagros Caiña Carreiro-Andree, Klaus Draeger, Friedrich Eichiner, Klaus Fröhlich, Ian Robertson, Peter Schwarzenbauer, Oliver Zipse) en Chairman of Supervisory Board: Norbert Reithofer.

Handelsregister Kantongerecht München

Registergericht, HRB 42243

BTW–identificatie nr.: DE129273398.

Data Beveiliging

Onze websites worden onderhouden in verschillende landen verspreid over de wereld. Ze zijn bedoeld voor bezoekers uit deze landen. Indien u ons persoonlijke informatie verstrekt, wordt die informatie opgeslagen en gebruikt volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Auteursrechten

© Copyright 2008 BMW AG, Duitsland. Alle rechten voorbehouden. De teksten, afbeeldingen, grafische weergaves, geluidsfiles, animaties, video’s en hun openbaarmaking op de BMW AG website vallen alle onder het auteursrecht en de verdere bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet gekopieerd worden voor commercieel gebruik of verspreiding, noch mogen deze objecten bewerkt of herplaatst worden op andere sites. Bepaalde BMW AG websites kunnen beelden bevatten waarvan het auteursrecht bij derden berust.

Handelsmerken

Tenzij anders aangemerkt, vallen alle handelsmerken op deze website onder het handelsmerkenrecht van BMW AG, inclusief merken, modelnamen, logos en emblemen.

Garanties, Aansprakelijkheid

De informatie op deze websites wordt ter beschikking gesteld “zoals zij is”, zonder enige rechtvaardiging, uitdrukkelijk vermeld of inbegrepen, inclusief (maar niet beperkt tot) elke ingesloten handelsgarantie, betamelijk voor elk afzonderlijk doeleinde en zonder rechten van derden te schenden. Ofschoon uitgangspunt is dat de verstrekte informatie in intentie correct is, kunnen fouten of onnauwkeurigheden niet uitgesloten worden. In geen geval kan BMW AG aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van om het even welke persoon voor een specifiek optredende, indirecte schade of gevolgschade die gerelateerd is aan dit materiaal, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wanbeheer. BMW AG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die door derden onderhouden worden en wijst daarom elke aansprakelijkheid voor links van deze website naar andere websites uitdrukkelijk van de hand.

Licenties

BMW AG heeft een innovatieve en informatieve website als oogmerk gehad. Niettemin verzoeken wij u er begrip voor op te brengen dat BMW AG haar intellectuele eigendom, inclusief haar patenten, handelsmerken en auteursrechten moet beschermen. Dientengevolge geldt dat geen enkel licentierecht voor het gebruik van het intellectuele eigendom van maatschappijen uit de BMW AG, noch het intellectuele eigendom van derden, door deze website vrijgegeven wordt.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw harddisk kopieert. Cookies veroorzaken geen enkele schade aan uw computer en bevatten geen virussen. De cookies van onze website verzamelen geen persoonlijke gegevens over u. U kunt het gebruik van cookies te allen tijde via de instellingen in uw browser deactiveren. In de regel worden cookies op onze website uitsluitend gebruikt voor de duur van de sessie, met als doel anonieme, statistische schattingen en de verdere optimalisering van onze gebruikersvriendelijkheid. Cookies kunnen bij gelegenheid een toegevoegde waarde hebben in bepaalde secties van de website. U wordt hierover geïnformeerd indien u één van deze secties betreedt.

Contact

Alphabet International

A BMW Group Company

Georg-Brauchle-Ring 50

80992 München

Tel: +49 89 382-25589

international.sales@alphabet.com

http://www.alphabet.com

Hi, I am Alphie. How can I help you?