Spring til hovedindhold

Modtagere eller kategorier af modtagere

Alphabet A/S kan til de ovenfor nævnte formål videregive eller overlade de oplysninger, der behandles om Leasingtager eller Bruger til de ovenfor nævnte leverandører og samarbejdspartnere, herunder f.eks. forhandlere, værksteder, dækleverandører, leverandører af brændstof m.v. 

I forbindelse med online værktøjer kan Alphabet A/S videregive oplysninger om brugernes konfiguration og ønsker til biler under leasingaftalen til den pågældende leasingtager.

Alphabet A/S er en del af BMW Group, og Alphabet A/S kan desuden videregive oplysningerne til Alphabet A/S’ samarbejdspartnere inden for BMW Group i EU med henblik på at muliggøre flådestyring- og rapportering til Leasingtager.

Oplysningerne kan desuden videregives til selskaber, der er koncernforbundet med Alphabet A/S eller til eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med administration af leasingforholdet.

Såfremt du har givet særskilt samtykke hertil, kan oplysningerne videregives til koncernforbundne selskaber til brug for markedsføringstiltag, således som det er beskrevet i samtykketeksten.

I forbindelse med håndtering af forsikringsmæssige forhold - eller skader på køretøjet kan oplysninger om Leasingtager og Bruger blive videregivet til det forsikringsselskab, hvori køretøjet er forsikret samt til en eventuel modparts forsikringsselskab i det omfang, Alphabet A/S måtte være retligt forpligtet hertil.

Alphabet A/S kan desuden videregive brugers oplysninger til tredjemand, herunder til offentlige myndigheder, såfremt Alphabet A/S er retligt forpligtet hertil.  Oplysningerne videregives således til motorregisteret/SKAT i forbindelse med indregistrering af bilen.

I tilfælde af misligholdelse eller tvist om kontraktuelle forhold kan oplysningerne desuden videregives til Alphabet A/S’ rådgivere eller samarbejdspartnere, der skal varetage Alphabet A/S’ interesser i sagen.

Alphabet A/S anvender tjenesteudbydere og samarbejdspartnere, der udfører arbejde på Alphabet A/S’ vegne (”databehandlere”). Dette kan f.eks. være hosting af servere, systemvedligeholdelse m.v.. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, dette er nødvendigt for, at de pågældende kan levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har derfor ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af deres kontraktlige forpligtelse over for Alphabet A/S.

Såfremt Alphabet A/S videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder/databehandler uden for EU, sikrer Alphabet A/S, at dette alene vil ske under overholdelse af den lovgivning, der gælder herfor.