Spring til hovedindhold

Formål og retsgrundlag

Formålene med at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er blandt indgåelse og administration af leasingaftalen vedrørende den leasede bil, herunder indregistrering af bilen, håndtering af eventuelle forsikringsspørgsmål- eller skader samt kommunikation vedrørende leasingbilen.

Derudover er det af hensyn til opfyldelse af leasingaftalen og de fleet management services, der knytter sig hertil, nødvendigt at Alphabet A/S må videregive oplysningerne til Alphabets leverandører og samarbejdspartnerne, f.eks. forhandlere, værksteder, dækleverandører, leverandører af brændstof m.v.

Formålet hermed er indgåelse af og administration af de aftaler og services, der knytter sig til leasingaftalen, herunder f.eks. brændstofaftaler, aftaler vedrørende opladning af el-biler, dækaftaler, serviceaftaler m.v., og herunder tillige at sikre, at de pågældende samarbejdspartnere kan kommunikere med Leasingtager eller Bruger i forbindelse med servicebesøg, dækskifte m.v.

Oplysningerne kan desuden blive anvendt i forbindelse med flådestyring- og rapportering til Leasingtager samt i forbindelse med markeds-og kundeanalyser.

I tilfælde af misligholdelse af kontraktforholdet mellem Alphabet A/S og Leasingtager, kan oplysningerne desuden blive benyttet med henblik på varetagelse Alphabet A/S’ interesser som ejer af den leasede bil.

Såfremt Alphabet A/S har fået samtykke hertil, kan oplysningerne desuden blive benyttet i forbindelse med markedsføringsmæssige formål, herunder som det er beskrevet i samtykketeksten, hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring.

Såfremt Alphabet A/S har fået samtykke hertil, vil Alphabet A/S desuden optage telefonsamtaler i forbindelse med opkald til Alphabet Assistance med det formål at dokumentere gensidigt indgåede aftaler og til brug for kvalitetssikring.

Såfremt du eller din arbejdsgiver har valgt en af vores services (Electrification Potential Analysis), der viser lokationen af din bil og dens kilometerdata, behandler vi disse oplysninger med stor fortrolighed.

Følgende sikkerhedsforanstaltninger anvendes på oplysninger om lokalitet:

  • De opbevares kun så længe, det er nødvendigt for at udføre tjenesten.
  • De er kun erhvervet eller tilgængelig i denne form, hvor det er nødvendigt at levere den ønskede tjenesteydelse.
  • Alle analyser foretages anonymt.

Da du aktiverede servicen, modtog du en detaljeret beskrivelse af de indhentede oplysninger vedrørende lokation. Disse er indhentet for at levere den service, der er afhængig af lokationsoplysninger.

Alphabet A/S’ juridiske grundlag for at behandle oplysningerne til de ovenfor nævnte formål er følgende:

Opfyldelse af en kontrakt, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Det drejer sig om opfyldelse af leasing- og samarbejdsaftalen med Leasingtager.

Alphabet A/S’ retlige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c). Det drejer sig f.eks. om overholdelse af Alphabet A/S’ forpligtelser i henhold til hvidvasklovgivningen i forbindelse med indgåelse af finansielle leasingaftaler samt krav i forbindelse med indregistrering af bilen i Køretøjsregisteret, jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer. 

Samtykke i forhold til direkte markedsføring og optagelse af telefonsamtaler, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Interesseafvejning i forhold til administration og håndtering af forsikringsspørgsmål- og skader, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, idet Alphabet A/S har en legitim interesse i at sikre, dels at den leasede bil er behørigt forsikret, og dels at eventuelle skader anmeldes til og behandles af bilens forsikringsselskab.

Interesseafvejning i forhold til evaluering af service- og værkstedsbesøg, jf. Databekyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

Interesseafvejning i forhold til at muliggøre udførelse af de fleet management services, der knytter sig leasingaftalen, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, idet det af hensyn til gennemførelse af disse f.eks. er nødvendigt at kunne kommunikere med brugeren af bilen.

Interesseafvejning i forhold til varetagelse af Alphabet A/S’ interesse som ejer af bilen, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f), f.eks. i tilfælde af misligholdelse af leasing- og samarbejdsaftalen indgået med Leasingtager.